Je suis Карбовски – свободата на словото и реч на омразата

Мартин Карбовски е осъден за реч на омразата. Това едва ли би изненадало онези с поглед върху неговия “журнализъм”. Днес обаче аз казвам: je suis Карбовски.

Престъпления от омраза

От години редица НПО говорят за редакция на НК, в който престъпления от омраза се наричат всички престъпни деяния, които са насочени към жертвата на база на расата, народността, етническата принадлежност, религията или политическите ѝ убеждения. В нашето правораздаване липсват още няколко признака, мотивиращи престъпления от омраза, които имат не по-малко сериозен отзвук в обществото и не по-малко жестоки и увреждащи последствия за засегнатите групи: пол, сексуална ориентация и полова идентичност.